Để xây nhà cần làm thủ tục gì ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định (trừ một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng…
ĐỂ NHẬN ĐƯỢC

Vui lòng nhập vào Số Điện Thoại

NHẬN CHIẾT KHẤU